انجمن تخصصی نسیم بوک(به روز ترین نرم افزار ها و فایل ها )

با پیوستن به صفحه تلگرام ما بروز باشید . ما آمده ایم تا با کمک شما بهترین در اینترنت باشیم. ""اعتماد شما سرمایه ماست""شماره پشتیبانی:09155632197

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 129
  • بازدید دیروز : 2766
  • بازدید کل : 1796285

پیوند ها

مقاله جنسیت و زیبایی‌ شناسی


مقاله جنسیت و زیبایی‌ شناسی

 فهرست مطالب

 چکيده 1

مقدمه2

چكيده و ساختار مطالب2

فمينيسم 13

تاريخ هنر از منظر فمينيسم17

1- هنرمندان و هنر: مختصري از تاريخ مفاهيم.. 23

مباني مفهومي25

ايدة هنرمند: اسلاف باستاني31

ميميس: توهم و واقعيت35

بحث از موزها در باب خلاقيت38

هنرورزي: افراد و گروه‌ها44

هنرهاي زيبا و تصور مدرن از هنرمند48

نبوغ54

نظريه‌هاي بيانگري در هنر58

خلاصه62

2- لذات زيبايي شناسانه67

زيبايي شناسي67

ذوق و زيبايي73

آراء برك در باب زيبايي76

آراء كانت در باب احكام ذوقي80

ذوق چه كسي84

نظريه‌هاي مربوط به نگرش زيبايي شناسانه88

نقدهاي فمينيستي در مورد درك زيبايي شناسانه92

خلاصه103

3- آماتورها و حرفه‌اي‌ها106

آموزش و پرورش: چه كسي مي‌‌آموزد106

موسيقي110

اجرا

سرايش

نبوغ و فرديت

ادبيات123

نوشتن و فروختن

دگربار فرديت

نقاشي131

ديدن

پرسپكتيو خطي

بازنگري گذشته142

خلاصه144

4- جنسيت عميق: ذوق و خوراك147

حواس پنجگانه149

لذات محسوس و زيبايي شناسي155

 ذهنيت و عينيت161

دفاعي از ذائقه166

خوراك و / در/ به عنوان هنر171

آيا پخت و پز يك صورت هنري است؟

خوراك در هنر

خوراك به عنوان رسانه هنري

خلاصه178

5- چيست هنر؟ (هنر چيست181

تعاريف و زمينه‌هايشان190

هنر و ضد هنر196

نظرية نهادي199

هنر به عنوان يك آيينه: آرتور دانتو 201

آثار فمينيستي و مفاهيم متغير هنري 204

رسانه و پيام

بدن هنرمندان

خلاصه222

6- لذات دشوار : والايي و اشمئزاز225

ملاحظة مجدد ذهن و جسم228

بار دگر والايي231

لوسي ايريگاري: ذهنيت جنسيت مدار243

اشمئزاز به عنوان يك واكنش زيبايي شناسانه 250

اشمئزاز و فروافتادگي: جوليا كريستوا255

اشمئزاز: مضمون و ايهام260

خلاصه262

يادداشت‌ها265

فهرست تصاوير285

واژه نامه286

نمايه291

منابع و مأخذ مقدمه295

Abstract

مقدمه

 چكيده و ساختار مطالب:

در اين رساله ترجمه فصولي از كتاب «جنسيت و زيبايي شناسي»[1] به تاليف «كارولين كورس ماير»[2] ارائه شده است. كارولين كورس ماير، استاد فلسفه دردانشگاه بوفالو ، دانشگاه ايالتي نيويورك[3] و نيز مولف كتاب «معنا بخشيدن» به ذوق : طعام و فلسفه[4]» (1999) و ويراستار كتب متعدد ديگري در حوزه‌هاي زيبايي شناسي و فمينيسم مي‌باشد.

سبك نگارش كورس ماير دراين كتاب، روان و قابل فهم است و مطالعه آن براي دانشجويان فلسفه، علاقه‌مندان به مطالعات جنسيتي و تحقيقات در زمينه هنرهاي بصري و نظريه‌هاي مربوط به هنر، آسان و سودمند مي‌باشد؛ علاوه براين نامبردگان، تمام افراد ديگري نيز كه به نوعي علاقه‌مند به مطالعه در مورد تاثير جنسيت بر نظريه‌هاي مربوط به هنر هستند، قادر خواهند بود تا به سهولت از اين كتاب استفاده كنند.

هرگونه نارسايي و كمبود در متن برعهدة اينجانب (مترجم) مي‌باشد، و بخشي از مشكلات پيش آمده حين ترجمة متن، مستقيماً ناشي از عدم وجود واژه‌هاي جايگزين مناسب در زبان فارسي، معادل واژه‌هاي تخصصي موجود (در زبان انگليسي) در زمينة زيبايي شناسي و فمينيسم بوده است. سعي اينجانب در ترجمه اين كتاب بر امانتداري نسبت به متن استوار بوده و در عين استفاده از روش ترجمة لفظي، همواره در حفظ معنا نيز كوشا بوده‌ام و با اينكه هيچ‌گونه دخل و تصرف در متن را جايز ندانسته‌ام، وليكن در پاره‌اي از موارد به قصد رساندن معنا به خواننده، از توضيحات اضافي كه در پاورقي‌ها آمده است دريع نكرده‌ام.

دامنة بحث كورس ماير در اين كتاب بسيار وسيع بوده و جنبه‌هاي مختلف زيبايي شناسي از جمله جنبه‌هاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي را دربرمي‌گيرد. اين كتاب در متن اصلي خود شامل 6 فصل مي‌باشد كه در اين رساله تنها ترجمة 5 فصل نخست آن، ارائه شده است.

هر فصل از كتاب به بحث در مورد موضوعات و متفكران مهم در حوزه هنر مي‌پردازد و نقش جنسيت را در فهم ما از خلاقيت، نبوغ و كيفيات زيبايي شناسانه بررسي مي‌كند. نظريه‌هاي مربوط به فيلسوفان تاثير گذار متعددي، از جمله افلاطون، كانت و هيوم كه ايده‌هاي فلسفي حاوي مفاهيم جنسيتي را ابداع كرده و اشاعه داده‌اند، در اين فصول مورد بررسي قرار مي‌گيرد. نظريه پردازان معاصري از جمله لوسي ايريگاري[5] و جوليا كريستوا[6] نيز در ارتباط با عملكرد جنبش‌هاي هنري فمينيستي معرفي مي‌شوند و نظريات ايشان مورد بررسي قرار مي‌گيرد. مولف (كارولين كورس ماير) همچنين توجه خود را در بخش‌هايي از كتاب به موضوعات غير ارتودوكسي نظير طعام و ارتباط آن با زيبايي شناسي معطوف مي‌كند.

اين كتاب حاوي توضيحات تصويري برگرفته‌ از آثار هنري مربوط به گذشته و دورة معاصر مي‌باشد و از اين طريق مفاهيم غالباً دشوار را به نحو ساده‌تري توضيح مي‌دهد.

نظريه‌ها و چارچوب‌هاي مفهومي مرتبط با هنر و زيبايي شناسي به طور مفصل در اين كتاب مورد بحث قرار مي‌گيرند. موضوعات مذكور، از نظر گاهي فمينيستي، يعني با توجه به نقشي كه جنسيت در شكل گيري و به كارگيري ايده‌هاي مربوط به آثار هنري، خلاقيت و ارزش زيبايي شناسانه داراست، مورد بررسي قراي مي‌گيرند. چنين رهيافتي گوياي اين نكته است كه تصاوير، بازنمايي ها و بيانگري ايده‌ها، نه تنها به دليل زيبايي، استعداد هنري يا ارزش‌هاي ذاتي كه دارند، بلكه همچنين به دليل نمايش وضعيت اجتماعي و قدرت نيز از اهميت بسياري برخوردارند.

در اين كتاب، مفهوم جنسيت و تاثير آن برموقعيت اجتماعي و فرهنگي و ارتباط آن با مراحل پيشرفت و تكامل هنر به طور اخص ارزيابي مي‌شود. مولف اهميت قابل توجهي براي هنر و ذوق زيبايي شناسانه قائل است و آنها را امور قدرتمندي در زمينه شكل‌گيري شخصيت اجتماعي و فردي و ارزش‌هاي فرهنگي مي‌داند، لذا مباحث گسترده‌اي در زمينه قدرت و كيفيت ارزش‌هاي زيبايي شناسانه در حوزة مفاهيم اجتماعي و جنسيتي مطرح مي‌كند.

زيبايي‌شناسي[7] به عنوان يك علم، بدون شك داراي نظمي فلسفي مي‌باشد و ليكن اين انتظام فلسفي هرگز محدود به نظريه‌ها يا نقادي‌هاي هنري نيست و فلسفه هنر[8] نيز به عنوان يكي از فلسفه‌هاي مضاف، محدودة وسيعي از علم زيبايي شناسي را به خود اختصاص مي‌دهد[9]قصد بر اين است كه «فلسفه هنر» در مورد تمامي انواع هنرها مباحثي ارائه دهد، هر چند كه واژه «هنر»[10] واژه‌اي است با قابليت انعطاف بسيار بالا كه محدود كردن حوزة استفاده از آن امر دشواري به شمار مي‌رود. امروزه واژه هنر (مخصوصاً) در زبان انگليسي يادآور هنرهاي تجسمي همچون نقاشي، طراحي و مجسمه‌سازي مي‌باشد[11]هنرهاي نامبرده را معمولاً به عنوان هنرهاي زيبا[12] مي‌شناسيم، بدين ترتيب بسياري از آثار زنان كه عمدتاً محصولاتي خانگي از جمله گلدوزي، سوزن دوزي، قلاب بافي و حتي آشپزي مي‌باشند، از حيطة هنر (زيبا) خارج مانده‌اند؛ مولف دراين كتاب مباحث بسيار تازه‌اي در زمينه ارتباط كوشش و تلاش زنان در خانه و مفهوم هنر و اثر هنري مطرح مي‌كند. در عين حال، انواع مختلف هنرها، تا سرحد امكان در اين كتاب به طور جداگانه و به مقدار مساوي مورد بررسي قرار مي‌گيرند؛ البته به دليل محدود بودن امكان بحث در مورد تمام هنرهاي زيبا، مولف به بحث در مورد چند نوع اصلي اين هنرها از جمله نقاشي، موسيقي، ادبيات و بخشي از هنرهاي نمايشي مي‌پردازد و از اين طريق، تاثير جنسيت را در فضاي پرپيچ و خم زيبايي شناسي تحليل مي‌كند.

امروزه مراجعه به مساله جنسيت و بحث در مورد آن در حوزه مباحث فمينيستي شايع است وليكن بحث‌هاي تخصصي در مورد اهميت و تاثير جنسيت در حوزه زيبايي شناسي (از يك ديدگاه فمينيستي ) همچنان دچار نقصان بوده و تحقيقات و مطالعات بيشتري دراين زمينه لازم به نظر مي‌رسد. البته در كشور ايران به ندرت مطالعه مستقل و معتبري در اين زمينه انجام گرفته است، لذا ارائه ترجمه اين كتاب، تقريباً اولين تلاش در زمينه بازگشايي مباحث مربوط به جنسيت (در ارتباط با هنر) به شمار مي‌آيد.

مطالعه مفهوم جنسيت در ارتباط با علم زيبايي شناسي صرفاً به معناي تحقيق در مورد زنان هنرمند نيست بلكه چنين مطالعه‌اي شامل تحليل مفاهيم پايه‌اي و بعضاً متضاد و بررسي معاني داراي نوسان و متغير مربوط به شالوده‌هاي ارزشي در زمينه‌هاي مختلف تاريخي و فرهنگي نيز ميشود. تحليل جنسيت از لحاظ فلسفي در سطوح مختلفي قابل اجرا است كه البته رعايت بي‌غرضي فلسفي در تمامي اين سطوح از لوازم بحث‌هاي نظري بوده و ضروري به شمار مي‌آيد، مولف درهمين راستا، مواردي را ارائه مي‌دهد كه اين بي‌غرضي فلسفي از جانب فيلسوفان و نظريه پردازان به كرات ناديده گرفته شده است.

شوپنهاور اشاره مي‌كند كه زنان فاقد خلاقيت هنري مي‌باشند[13]، اظهاريه وي آشكارا در ارتباط با جنسيت مطرح شده است و تحت مباحث مربوط به تحليل جنسيت قرار مي‌گيرد. در مواردي هم تبعيضات جنسيتي (از لحاظ هنري) در نظريه‌‌هاي مختلف، مخفي باقي مانده‌اند كه مولف در اين كتاب پرده از آنها برمي‌دارد و نقادانه به بررسي و تحليل آن‌ها مي‌پردازد؛ اين موارد شامل نظريه‌هاي مختلفي در رابطه با مفاهيمي همچون زيبايي[14]، ذوق[15] و نبوغ[16] مي‌شوند.

البته كاملاً مشهود است كه ابعاد جنسيتي نظريه‌هاي مختلف چه در حوزة هنر و چه در حوزة فلسفه، در نگاه نخست قابل رويت نيستند و براي رسيدن به درك عميق تري از اين امور، موشكافي‌هاي نقادانه بيشتري لازم است مولف در جاي جاي كتاب از واژه جنسيتي[17]استفاده مي‌كند و از اين طريق نشان مي‌دهد كه چگونه اصطلاحات مبنايي در فلسفه هنر و نظريه‌هاي هنري، بعضاً با توجه به جنسيت و يا كاملاً بي‌غرضانه به كار رفته‌اند. يك مفهوم جنسيتي (يا جنسي شده)، آن مفهومي است كه داراي انحرافي پنهاني به سمت وارد كردن (يا دلالت ضمني بر) مفهوم جنسيت باشد، در اين موارد ايدة مطرح شده صرفاً مربوط به افراد مذكر يا حتي درموار خاصي صرفاُ مربوط به افراد مونث مي‌شود.

مولف در اين كتاب، جنسيت پنهان در ايده‌ها و نظريات را براي خواننده آشكار مي‌كند و مراحل اين پديده (يعني جنسي شدن ايده‌ها و نظريات) را در سطوح مختلف نشان مي‌دهد، محدوديت‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نيز كه در طول تاريخ، زنان را از ورود به حوزه‌هاي هنري محروم كرده‌اند، در اين كتاب مطرح و تحليل مي‌شوند.

اين تحقيق عمدتاً برمبناي مفاهيم پايه‌اي در نظريات زيبايي شناسي (از جمله نظريات مربوط به هنر، هنرمند، ذوق و امر والا) انجام شده است. هدف نهايي اين تحقيق ارائه يك زيبايي شناسي فمينيستي يا شاخه‌اي از هنر به عنوان «هنر زنانه» نيست، چرا كه زنان نيز داراي گوناگوني‌هاي بسيار بوده و بسته به شرايط فرهنگي، دورة تاريخي و موقعيت اجتماعي كه دارند، تحت گروهها و دسته‌هاي مختلفي‌ طبقه‌بندي ميشوند، لذا انتظار كشف يا پايه‌گذاري يك فلسفه هنر يا علم زيبايي شناسي مخصوص به زنان كه در همه امور و مفاهيم داراي مباني و نظريات مشتركي باشد، كاملاً انتظاري بيهوده و غير عقلاني است.

قصد مولف دراين كتاب، ارائه يك نوع ديدگاه جديد است كه بتوان از طريق آن بار ديگر هنر، فلسفه و زيبايي شناسي را مورد بررسي قرار داد؛ نتيجه اين تحقيق از چنين منظري (يعني از منظر فمينيستي و در ارتباط با جنسيت) مي‌تواند كاملاً به نتايج متفاوت و بعضاً متضادي ختم شود، همانطور كه در فلسفه نيز مشاهده مي‌كنيم كه فيلسوفان و نظريه‌پردازان مختلف با روش فلسفي (كه مي‌توان آن را يك روش شناخته شده و هماهنگ دانست) به نظريات و نتايج كاملاً متفاوتي دست مي‌يابند.

حوزه مباحث مطرح شده در اين كتاب محدود به «فلسفه غربي»[18]مي‌باشد ، فلسفه غربي شامل سنت‌هاي نظري است كه از طريق نظريه‌هاي مطرح شده در اروپا شكل گرفته‌اند. در سه فصل اول به مباحث تاريخي خواهيم پرداخت و تمركز اصلي ما در اين سه فصل بر روي نقد مفاهيم نظري و كشف تبعيضي خواهد بود كه در اين نظريات غالباً به سود جنس مذكر ايراد شده‌‌اند.

 

[1]- gender and aesthetics

[2]- Carolyn Korsmeyer

[3]- Buffalo, State University of New York

[4]- Making sense of taste: Food and Philosophy (1999)

[5]- Luce Irigaray

[6]- Julia Kristeva

[7]- Aesthetics

[8]- philosophy Of Art

[9] - البته در بخش دوم مقدمه، توضيح مختصري در مودر تفاوت موجود بين زيبايي‌شناسي و فلسفه هنر ذكرشده است.

 

[10]- Art

[11] - در اين كتاب، در مورد مراحل تاريخي شكل‌گيري واژه هنر و معناي آن به طور مفصل مباحثي مطرح مي‌شوند.

[12]- Fine Arts

[13]- رجوع شود به بيانات شوپنهاور . فصل سوم ترجمه صفحه 119

[14]- Beauty

[15]- Taste

[16]- Genius

[17]- Gendered:جنسي شده

[18]- Western Philosophy

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 


مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی

یک مجموعه کامل از تمام علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی که کابرد بسیار زیادی دارد . امیدوارم از این محصول نهایت استفاده را ببرید. ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

دانلود کتاب جوغن ها pdf

دانلود کتاب جوغن ها pdf

اگر علاقه مند به باستان شناسی باشید، پس از مطالعه مقالات و کتاب ها مطمئنا به واژه جوغن یا جوغان برخوردید. شناخت جوغن ها در گنج یابی بسیار مهم است چون: يکي از بيشترين علايمي که در ايران عزيز وجود داره سنگ کاسه و جوغنها هستند کاسه ها به طور معمول نشانه قبر هستند اما ...

کتاب اطلس چاکرا (pdf)

کتاب اطلس چاکرا (pdf)

کتاب اطلس چاکرا اثر کالاشاترا گووین دا ترجمه مهناز مشرقی راهنمای نمودن کاربردی و عملی و کار کردن با چاکراها کتاب اطلس چاکراها ، تمامی اطلاعات را در مورد هفت مرکز انرژی (چاکرایی ) در بدن انسان ارائه می کند . از مرحله ی مقدماتی و تست های کافی و برنامه هایی جامع برای کار با ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

افزایش لایک بینهایت اینستاگرام

افزایش لایک بینهایت اینستاگرام

نرم افزار افزایش لایک بینهایت اینستاگرام – بدون هزینه اضافی امروز برای شما دوستان نرم افزار افزایش لایک بینهایت اینستاگرام که کاربرد بسیار فوق العاده عالی رو داره در اختیارتون قرار دادیم با کمک این برنامه شما در عرض یک ساعت تبدیل به فروشنده لایک اینستاگرام میشوید این ...

دانلود کتاب نایاب مرجان جادو

دانلود کتاب نایاب مرجان جادو

کتاب بسیار ارزشمند و کمیاب مرجان جادو که بزرگ ترین و بهترین کتاب در زمینه علوم غریبه میباشد که شامل1273 صفحه است. همراه رمز یاب حروف ( این کتاب بعضی از کلماتش بصورت رمز نوشته شده) مشخصات کتاب مرجان جادو : تعداد صفحه : 1273 صفحه حجم فایل : 324 مگابایت فرمت : PDF نویسنده: قیحائیل ...

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache اگر با زبان آلمانی سرو کار دارید و تحقیق کرده باشید، حتما اسم موسسه Langenscheidt را شنیده اید. این دیکشنری که تقریبا تمام دبیران زبان آلمانی به بی نظیر بودن این دیکشنری هم عقیده هستند، دارای یکی از گسترده ترین دایره لغاط همراه با تلفظ می ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت ...

آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد

آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد در این بخش آیین دادرسی دکتر شمس را یه صورت نموداری و شامل نکات مهم و خلاصه نکات کلیدی بصورت نموداری از تمام نکات کتاب برای راحتی داوطلبان حقوق قرار دادیم ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

دانلود جزوه کامل اصول فقه ابولحسن محمدی

دانلود جزوه کامل اصول فقه ابولحسن محمدی در این بخش جزوه کامل اصول فقه ابولحسن که بسیار مهم و بسیاری از سوالات حقوق و کنکور و ازمونها از این کتاب می اید را برای دانلود شما عزیزان قرر دادیم با تخفیف ویژه امیدوارم لذت ببرید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

استان خراسان جنوبی

ما به شما این اطمینان را میدهیم که بالاترین پشتیبانی را از شما بعد از خرید خواهیم داشت و چنانچه فایلی ناقص برای شما ارسال شده یا لینک خراب بود با (تماس با ما) به ما اطلاع دهیدتا در کوتاه ترین زمان پاسخگو باشیم.توجه:تمام فایل های ما ضمانت

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما